Aktualności

Data aktualizacji 02.05.2018

Rezultaty projektu „Włączenie”
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. zakończyliśmy realizację projektu „Włączenie”. W ramach projektu zrealizowano działania obejmujące pięć form wsparcia:
 
1.    Poradnictwo indywidualne polegające na diagnozie potrzeb (Indywidualny Plan Działania) w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (4h/os.)
2.    Współpraca z trenerem zatrudnienia wspieranego
3.    Indywidualne pośrednictwo pracy (6h/os.).
4.    60 osób skorzysta z grupowych szkoleń. Uczestnicy mieli możliwość nabycia, podwyższenia bądź dostosowania kompetencji i kwalifikacji z zakresu:

  • Cukiernik (144h)
  • Kucharz (144h)
  • Specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej (144h)
  • Dozorca/pracownik ochrony bez licencji (96h)
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania (96h)

5.    Po zakończeniu szkoleń 55 Uczestników/czek wzięło udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych, 15 Uczestników/czek Projektu skorzystało z 4 miesięcznych staży.
 
W projekcie wzięło udział 49 kobiet i 26 mężczyzn. Osobom, które znalazły pracę życzymy wielu sukcesów oraz zadowolenia z pracy, a tym, które nadal szukają pracy życzymy powodzenia.

Pracownicy biura projektu „Włączenie” pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Włączenie”.

 

Data aktualizacji 23.04.2018

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że w kwietniu ostatni Uczestnicy zakończyli udział w stażach. Część z osób uzyskała zatrudnienie, czego im serdecznie gratulujemy. Pozostałe osoby odbędą spotkania z Pośrednikiem Pracy, które będą miały na celu dalsze poszukiwanie pracy.
Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej!

 

Data aktualizacji 20.11.2017

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że z dniem 18.11.2017 r. szkolenie zakończyła gr V „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania”, która realizowana była w Chełmie. Grupa liczyła 12 osób. Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu VCC.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

 

Data aktualizacji 03.11.2017

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że z dniem 31.10.2017 r. szkolenie zakończyła gr IV „Cukiernik”, które odbywało się w Lublinie. Grupa liczyła 14 osób. Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu czeladniczego.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

 

Data aktualizacji 12.10.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Lublinie, w dniach 12.10.2017 – 18.11.2017 realizowane jest szkolenie dla gr. III „Specjalista ds. funduszy UE”.
Życzymy owocnej nauki wszystkim Uczestnikom.

 

Data aktualizacji 02.10.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Lublinie, w dniach 02.10.2017 – 31.10.2017 realizowane jest szkolenie dla gr. IV „Cukiernik”.
Życzymy owocnej nauki wszystkim Uczestnikom.

 

Data aktualizacji 19.09.2017

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że z dniem 18.09.2017 r. szkolenie zakończyła gr III „Specjalista ds. funduszy UE”, które odbywało się w Lublinie. Grupa liczyła 8 osób. Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu VCC.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

 

Data aktualizacji 01.09.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie „Cukiernik”.
Każdy/każda z Uczestników/Uczestniczek przed rozpoczęciem szkolenia zostanie objęta poszczególnymi formami wsparcia, tj.:
- Diagnoza potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, która zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb Uczestników Projektu oraz stworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
- Wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego, który będzie miał za zadanie m.in. wspieranie Uczestników Projektów w powrocie na rynek pracy, rozpoznanie potencjału Uczestników a także nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy;
- Pośrednictwo Pracy, które będzie miało na celu jak najtrafniejszy dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników Projektu;
- Szkolenie „Kucharz”, które będzie trwało 144 godzin dydaktycznych i  zakończy się egzaminem czeladniczym.
- Staż, który ma na celu wyposażenie Uczestników Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do  którego posiada odpowiednie predyspozycje. Staż będzie trwał 3 m-ce.
Osoby zainteresowane innymi szkoleniami lub odbyciem stażu, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:
ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Tel. 81 745 41 91 lub 883 331 436.

 

Data aktualizacji 10.08.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Chełmie, w dniach 10.08.2017 – 18.09.2017 realizowane jest szkolenie dla gr. V „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania”.
Życzymy owocnej nauki wszystkim Uczestnikom.

 

Data aktualizacji 02.08.2017

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że z dniem 31.07.2017 r. szkolenie zakończyła gr II „Kucharz”. Grupa liczyła 14 osób i szkolenie odbywało się w Chełmie. Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu czeladniczego.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

 

Data aktualizacji 13.07.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania”, które odbędzie się Chełmie.
Każdy/każda z Uczestników/Uczestniczek przed rozpoczęciem szkolenia zostanie objęta poszczególnymi formami wsparcia, tj.:
- Diagnoza potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, która zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb Uczestników Projektu oraz stworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
- Wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego, który będzie miał za zadanie m.in. wspieranie Uczestników Projektów w powrocie na rynek pracy, rozpoznanie potencjału Uczestników a także nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy;
- Pośrednictwo Pracy, które będzie miało na celu jak najtrafniejszy dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników Projektu;
- Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania”. Szkolenie będzie trwało 96 godzin dydaktycznych i  zakończy się egzaminem VCC lub równoważnym;
- Staż, który ma na celu wyposażenie Uczestników Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do  którego posiada odpowiednie predyspozycje. Staż będzie trwał 3 m-ce.
Osoby zainteresowane innymi szkoleniami lub odbyciem stażu, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Tel. 81 745 41 91 lub 883 331 436.

 

Data aktualizacji 06.07.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie „Specjalista ds. funduszy UE”, które odbędzie się w Lublinie.
Każdy/każda z Uczestników/Uczestniczek przed rozpoczęciem szkolenia zostanie objęta poszczególnymi formami wsparcia, tj.:
- Diagnoza potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, która zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb Uczestników Projektu oraz stworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
- Wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego, który będzie miał za zadanie m.in. wspieranie Uczestników Projektów w powrocie na rynek pracy, rozpoznanie potencjału Uczestników a także nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy;
- Pośrednictwo Pracy, które będzie miało na celu jak najtrafniejszy dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników Projektu;
- Szkolenie „Specjalista ds. funduszy UE”. Szkolenie będzie trwało 144 godzin dydaktycznych i  zakończy się egzaminem VCC lub równoważnym;
- Staż, który ma na celu wyposażenie Uczestników Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do  którego posiada odpowiednie predyspozycje. Staż będzie trwał 3 m-ce.
Osoby zainteresowane innymi szkoleniami lub odbyciem stażu, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:
ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Tel. 81 745 41 91 lub 883 331 436.

 

Data aktualizacji 03.07.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Chełmie, w dniach 30.06.2017 – 31.07.2017 realizowane jest szkolenie dla gr. II „Kucharz”.
Życzymy owocnej nauki wszystkim Uczestnikom.


 

Data aktualizacji 16.06.2017

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że z dniem 14.06.2017 r. szkolenie zakończyła gr I „Dozorca/Pracownik ochrony bez licencji”. Grupa liczyła 12 osób i szkolenie odbywało się w Drelowie. Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu VCC.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

 

Data aktualizacji 29.05.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie „Kucharz”, które odbędzie się Chełmie.
Każdy/każda z Uczestników/Uczestniczek przed rozpoczęciem szkolenia zostanie objęta poszczególnymi formami wsparcia, tj.:
- Diagnoza potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, która zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb Uczestników Projektu oraz stworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
- Wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego, który będzie miał za zadanie m.in. wspieranie Uczestników Projektów w powrocie na rynek pracy, rozpoznanie potencjału Uczestników a także nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy;
- Pośrednictwo Pracy, które będzie miało na celu jak najtrafniejszy dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników Projektu;
- Szkolenie „Kucharz”. Szkolenie będzie trwało 144 godzin dydaktycznych i  zakończy się egzaminem czeladniczym;
- Staż, który ma na celu wyposażenie Uczestników Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do  którego posiada odpowiednie predyspozycje. Staż będzie trwał 3 m-ce.
Osoby zainteresowane innymi szkoleniami lub odbyciem stażu, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:
ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Tel. 81 745 41 91 lub 883 331 436.

 

Informujemy, że w Drelowie, w dniach 29.05.2017 – 14.06.2017 realizowane jest szkolenie dla gr. I „Dozorca/pracownik ochrony bez licencji”.
Życzymy owocnej nauki wszystkim Uczestnikom.

 

Data aktualizacji 24.04.2017

Informujemy, że mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie „Dozorca/pracownik ochrony bez licencji”, które realizowane będzie w Drelowie.
Każdy/każda z Uczestników/Uczestniczek przed rozpoczęciem szkolenia zostanie objęta poszczególnymi formami wsparcia, tj.:
- Diagnoza potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, która zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb Uczestników Projektu oraz stworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
- Wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego, który będzie miał za zadanie m.in. wspieranie Uczestników Projektów w powrocie na rynek pracy, rozpoznanie potencjału Uczestników a także nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy;
- Pośrednictwo Pracy, które będzie miało na celu jak najtrafniejszy dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników Projektu;
- Szkolenie „Dozorca/pracownik ochrony bez licencji”. Szkolenie będzie trwało 96 godzin dydaktycznych i zakończy się egzaminem VCC lub równoważnym;
- Staż, który ma na celu wyposażenie Uczestników Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do  którego posiada odpowiednie predyspozycje. Staż będzie trwał 3 m-ce.
Osoby zainteresowane innymi szkoleniami lub odbyciem stażu, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:
ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Tel. 81 745 41 91 lub 883 331 436.

 

Data aktualizacji 01.01.2017

Miło nam poinformować Państwa, iż od 01.01.2017 wystartował projekt "Włączenie", skierowany do osób niepełnosprawnych, niepracujących, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu oferujemy:
- Diagnozę potrzeb szkoleniowych
- Zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego
- Wsparcie motywacyjne
- Pośrednictwo pracy
- Szkolenia zawodowe do wyboru:

  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania lub Przedstawiciel handlowy-medyczny lub Telemarketer,
  • Specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej,
  • Kucharz z egzaminem czeladniczym,
  • Dozorca/pracownik ochrony bez licencji,
  • Cukiernik z egzaminem czeladniczym

- 3- lub 4-miesięczne staże

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 388 lub 883 331 436.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo