Usługi

Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:
•    Poradnictwa indywidualnego polegającego na diagnozie potrzeb (Indywidualny Plan Działania) w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (4h/os.)
•    Współpracy z trenerem zatrudnienia wspieranego
•    Indywidualnego pośrednictwa pracy (6h/os.).

Oraz w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych na IPD, zastosowane zostaną w oparciu o Indywidualny Plan Działania następujące ścieżki wsparcia:

- 60 osób skorzysta z grupowych szkoleń. Uczestnicy będą mieli możliwość nabycia, podwyższenia bądź dostosowania kompetencji i kwalifikacji z zakresu:

  • Cukiernik (144h)
  • Kucharz (144h)
  • Specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej (144h)
  • Dozorca/pracownik ochrony bez licencji (96h)
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania lub Przedstawiciel handlowy-medyczny lub Telemarketer (96h)

Po zakończeniu szkoleń 55 Uczestników weźmie udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych, 15 Uczestników Projektu skorzysta z 4 miesięcznych staży.

Dodatkowo dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:
•    Stypendium szkoleniowe i stażowe
•    Materiały szkoleniowe
•    Zewnętrzne egzaminy  po szkoleniach zawodowych
•    Badania lekarskie
•    Zwrot kosztów dojazdów
•    Wyżywienie i serwis kawowy

Script logo